Tại Sao Có Quá Nhiều Hội Thánh?
Tôi đã từng là thành viên của rất nhiều Hội Thánh trong đời mình. Một vài Hội Thánh thì lớn và một vài Hội Thánh thì nhỏ. Tất cả họ đều tin vào cùng Đức Chúa Trời, nhưng thờ phượng theo nhiều cách khác nhau. Nó có thật sự quan trọng không? Lớn lên, các bạn của tôi và tôi đều làm mọi thứ cùng với nhau, trừ Hội Thánh. Tôi đã luôn luôn lấy làm lạ lùng, tại sao lại không? Nếu chúng ta tin vào cùng Đức Chúa Trời… thì tại sao lại có quá nhiều Hội Thánh khác nhau?
Tìm Hiểu
Tổng Quan Về Hội Thánh Của Đấng Christ

Hội Thánh Là Gì?

Hội Thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời được xây dựng trên một nền tảng thiêng liêng chính là Đức Chúa Giê-su Christ. Danh phận thiêng liêng, công việc thiêng liêng (chết, được chôn, và sống lại), và lời thiêng liêng của Đức Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống là nền tảng vững chắc cho Hội Thánh được chính Đức Chúa Giê-su Christ xây, không bởi loài người. Nói cách khác xuất thân của Hội Thánh là thiêng liêng vì cớ Đấng Cứu Chuộc Hội Thánh đích thân hứa và lập Hội Thánh (Ma-thi-ơ 16:18).

Bài Viết

Mới Cập Nhật

Scroll to Top